دوست عزیز در صورتیکه با اهداف و مقررات کمپین ۴۵ راهکار حل مشگل آلودگی هوای تهران و کلان شهرهای ایران بشرح ذیل موافق هستید ، لطفا نسبت به تکمیل فرم ذیل و ارسال آن اقدام نمایید.

اهداف :

 

 

 

مقررات :

 

 

 

 

توضیح :  تکمیل و ارسال فرم به معنی موافقت شما با مقررات و اهداف می باشد.

۲۰۱۶-۰۲-۰۸_۲۲۲۱۴۲

فرم عضویت متخصصین ، نخبگان و دانشمندان ایرانی برای طراحی و تولید خودروی ملی ایران IEV7

لطفا صبر کنید